Vissza a listához

Program változása április 15.én

15/ápr./2023 10:00 - 15/ápr./2023 12:00

Projektek

Leírás

Čas Predmet

09:45 – 10:00 Registrácia účastníkov

10:00 – 11:00

Prezentácia všeobecných a technických informácií o projekte

zástupca hlavného partnera projektu Slovenská poľnohospodárska univerzita

v Nitre

zástupca SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátny podnik

zástupca Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

zástupca Občianskeho združenia Zelené dedičstvo – Zöld örökség

11:00 – 12:00 Diskusia

12:00 Ukončenie informačného dňa pre verejnosť

Támogatók